Met de aanstelling van een Data Privacy Officer laat Impress zien dat het de bescherming van gevoelige persoonsgebonden informatie uiterst serieus neemt. Edwin Hubers is de man die er nauwlettend op toeziet dat procedures en afspraken worden gemaakt én nagekomen. Certificeringen zijn één ding, maar door de aanstelling van een deskundige die erop toeziet dat wordt gedaan wat is afgesproken, geeft het de klanten van de gewenste zekerheid op betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.

UPDATE 17 januari 2019: Inmiddels vervult Wouter Strengholt de functie als Data Privacy Officer binnen Impress – 4DMS. Meer info over data privacy en contactgegevens met de Data Privacy Officer lees je hier.

Impress levert diensten en oplossingen voor de uitwisseling van fysieke en digitale informatiestromen voor organisaties van elke omvang. Hierin behoort het tot de top serviceproviders van Nederland. Impress ondersteunt klanten met advies, planning en uitvoering op het gebied van Marketing Operations, Campagne Management en Publimedia. Vanwege de raakvlakken tussen deze gebieden, biedt de innovatieve dienstverlener een optimaal geïntegreerde dienstverlening. Dit doet zij voor vele aansprekende klanten waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, fondsenwervers, uitgeverijen, opleidingsinstituten, overheden en het MKB.

Compliancy staat bij veel organisaties boven op de agenda. Hubers: ‘De vraag is echter: wat doen ze er écht aan? Impress toont met de aanstelling van een Data Privacy Officer aan dat het ze ernst is met compliancy.

Veel competenties nodig

Tegenwoordig zijn er veel uiteenlopende competenties nodig bij het vervullen van de wensen van de klanten van Impress. Zo zeer zelfs dat er vorig jaar een Competence Center voor is opgetuigd. Het Competence Center is dé plek binnen de Impress-organisatie waar gericht gewerkt wordt binnen het domein ‘klantcommunicatie’. Daar zijn veel uiteenlopende expertises bijeengebracht die nodig zijn om complexe klantvraagstukken om te zetten in eigentijdse oplossingen. Oplossingen die steeds meer richting datagedreven marketing-automation gaan. Vanuit het samenspel van expertise en verantwoordelijkheden is deze groep mensen samen in staat om op een integrale manier te werken aan klantvraagstukken op het gebied van klantcommunicatie.

Betrouwbare partner

Al die klanten en samenwerkende partners in de supply chain maken dat er binnen Impress veel data rondgaan. Edwin Hubers, Data Privacy Officer: ‘Impress heeft ingezien dat je proactief moet inspelen op de ontwikkelingen in de markt. Er is veel meer en strengere wetgeving die behoorlijke aansprakelijkheidsrisico’s met zich meebrengt. Daar probeer je als dienstverlener uiteraard op in te spelen. Enerzijds door certificeringen als ISO 27001 en NEN 7510, die betrekking hebben op processen en procedures rondom de beveiliging van de gegevens van de klant. Ook werkt Impress met heel heldere bewerkersovereenkomsten die onze klanten direct die garanties geven dat we altijd op een verantwoorde manier met hun gegevens omgaan. Maar daarbij blijft het niet. Je kunt van alles vooraf afspreken, maar als je niet controleert of alles daadwerkelijk gebeurt zoals je hebt afgesproken, dan bied je de klant eigenlijk nog geen echte zekerheid. Dus hebben we ook een ISAE 3402 certificering, die beschrijft welke maatregelen en controles Impress uitvoert. Alleen zo kun je een betrouwbare partner zijn voor je klanten.’

Data Privacy Officer

En daar ligt ook precies de rol voor Edwin Hubers. Hij is de persoon binnen Impress die sinds kort is aangesteld als de Data Privacy Officier, juist om erop toe te zien dat alle zaken op orde zijn, dat processen helder zijn en goed beschreven, dat er procedures zijn om alles goed te laten verlopen, maar ook dat er procedures zijn die precies vertellen wat er moet gebeuren als ergens iets is misgegaan. Hubers: ‘Mijn taak is het om ervoor te zorgen dat Impress volledig compliant is en haar klanten alle garanties kan bieden die wenselijk en menselijkerwijs haalbaar zijn. Er is een woud aan regelgeving, met stevige consequenties. Daar heb je tegenwoordig echt een expert bij nodig om het overzicht te houden.’

Overigens, toen Hubers werd aangesteld had Impress haar zaakjes ook al goed voor elkaar, maar juist vooruitlopend op de ontwikkelingen in de markt en de aangescherpte wet- en regelgeving maken het van belang dat iemand zich structureel bezighoudt met dit onderwerp. Hubers: ‘Het heeft ook te maken met de bewustwording van mogelijke consequenties. Daarvan zijn ze zich bij Impress heel goed bewust. Alleen als de zaak echt zou escaleren dan moet ik als Data Privacy Officer ingrijpen. Tot die tijd kunnen de medewerkers bij Impress het heel goed zelf af. Alles is al in grote lijnen beschreven en vastgelegd. Ik moet de protocollen en procedures nu verder op detail uitwerken, vastleggen, communiceren en erop toezien dat ze worden nageleefd. Dat gebeurt niet alleen door mij, maar dus ook bijvoorbeeld vanuit de diverse certificeringen, die een externe auditor controleert.’

Aanspreekpunt

Hubers is hét aanspreekpunt als het gaat om alles wat te maken heeft met de vertrouwelijke behandeling van (klant)gegevens. ‘Zowel intern als extern moeten mensen bij mij zijn als er zaken spelen. Dat geeft de klanten en onze partners het gevoel en de zekerheid dat er (direct) deskundige aandacht is voor een veiligheids- of betrouwbaarheidsprobleem. Maar mijn taak is natuurlijk niet alleen achteraf. Ik houd voortdurend het oog op alle relevante klantprocessen om te scannen waar mogelijke gevaren schuilen. Ook dat is de pro-activiteit die we bij Impress nastreven. De wereld is een stuk digitaler, complexer en vluchtiger geworden. Data vormen de belangrijkste assets voor een bedrijf, zeker in de business waar Impress zich in bevindt. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.’

Vertrouwen van de klant

Het registreren van het verloop van processen en procedures vormen daarvoor een belangrijke basis. Als er dan eens een keertje iets fout zou gaan, kun je achteraf herleiden waar de fout zat en hoe je die de volgende keer kunt voorkomen. Daar staat weer tegenover dat de situatie ook nog werkbaar moet blijven. Alles compleet dichttimmeren kan niet. Het is altijd een kwestie van de juiste balans vinden tussen noodzakelijk, wenselijk, haalbaar en werkbaar. Als we ervoor zorgen we transparant zijn in onze processen, certificeringen, bewerkersovereenkomsten etc. en dat de klant ook zelf kan controleren wat we hebben gedaan en waarom, dan krijgt hij het vertrouwen dat we een goede partner zijn. Als er iets is wat me moeten koesteren, is het wel het vertrouwen van de klant. Misschien is dat wel mijn belangrijkste taak: zorgen dat de klanten die nu hun vertrouwen in ons hebben gesteld, dat vertrouwen niet verliezen en dat anderen ook dat vertrouwen krijgen. Daar investeren we bij Impress veel tijd, moeite en geld in.’