Toen 25 jaar geleden Impress het licht zag, hadden de initiatiefnemers niet kunnen bevroeden dat er vandaag de dag zo’n indrukwekkende grafimedia-onderneming zou staan. Een onderneming die bovendien haar vleugels opnieuw verder uitslaat, getuige onder meer de certificeringen op het gebied van informatiebeveiliging, de aanstelling van een Data Privacy Officer en de recente overname van 4DMS, een fullservice marketing en communicatiespecialist, die naadloos aansluit op de activiteiten van Impress. Van Direct Marketing tot Transpromo en van kwaliteits(print)werk tot geavanceerde Customer Communication Portals. Impress heeft een lange en intensieve weg bewandeld.

Er zijn in de geschiedenis van Impress allerlei fases geweest, maar wat altijd voorop stond was het groepsgevoel, aldus Koos Halkes, de medeoprichter die kortgeleden een stapje terug heeft gedaan. Halkes is nu nog ‘slechts’ als adviseur betrokken bij Impress. Hij stond echter wel, samen met John Palm en Phil Duits, 25 jaar geleden aan de wieg van Impress. ‘Vanaf het begin was het ons duidelijk dat we het alleen samen konden redden. Ieder van ons had zijn eigen kennis en deskundigheid, die elkaar perfect aanvulden. Daarvan moesten we gebruik maken. Daarnaast waren we altijd bezig om onze eigen nieuwsgierigheid over de ontwikkelingen in de markt te bevredigen: veel netwerken en naar beurzen en evenementen. Als we dan naar een event of beurs gingen, zoals toen veelvuldig gebeurde met de grote events van Xplor en andere brancheorganisaties, namen we vaak een van onze ontwikkelaars mee. Kon hij meteen zelf zien wat nieuw was en ons laten weten of zo’n ontwikkeling ook haalbaar zou zijn voor ons. Daar ligt volgens mij de basis voor een voortdurende innovatie: altijd willen weten wat er nog meer mogelijk is.’

Brievenbus enige ingang naar klant

In het begin draaide alles nog om Direct Mail. ‘Er was maar één manier om te communiceren met de klant en dat was via de brievenbus’, aldus Halkes. ‘We wisten ons echter al snel te onderscheiden. Daarin heeft Joop Agterberg voor Impress een belangrijke rol gespeeld. Hij kwam over van de ICT/repro van ING destijds. Joop wist als geen ander hoe dit wereldje werkte en wat voor onze klanten interessant was. Hij wist nieuwe technologie in te passen in ons portfolio en toe te passen voor de klanten. Zonder afbreuk te doen aan andere sleutelpersonen, zonder de inbreng van Joop zouden we niet hebben gestaan waar we nu staan. Dat durf ik wel te stellen.’

Zo heeft Halkes altijd een neus voor goede mensen om hem heen gehad en dat was belangrijk voor de ontwikkeling van Impress. ‘Het werd een team van selfmade specialisten die in staat waren anderen te enthousiasmeren en die ook wel risico’s durfden te nemen. Daarmee onderscheidden we ons ook van de rest: niet afwachten, maar vooruitdenken en stappen zetten. Durven. Doen.’

We waren in staat een mailing uit te voeren voor CenterParcs om hun klanten gericht te wijzen op andere mogelijkheden van haar vakantieparken. Als een van de eersten in de markt

Klik met de klant

Zo gebeurde het dat de opdracht die Impress moest uitvoeren voor CenterParcs alle vakmedia haalde. Halkes: ‘We waren in staat een mailing uit te voeren voor CenterParcs om hun klanten gericht te wijzen op andere mogelijkheden van haar vakantieparken. Als een van de eersten in de markt. In plaats van een algemene brochure kregen de mensen een soort persoonlijk gerichte mailing. Althans, persoonlijk voor die tijd dan; we hebben het over begin jaren negentig. Nu zou je daarom lachen, maar toen was het een absolute topprestatie. Daar lag een trucje aan de basis: we lieten mensen vragen antwoorden voor een prijsvraag, waarbij de antwoorden ons verder hielpen met het profileren en de mensen steeds naar een bepaalde pagina in de brochure werden gestuurd om het antwoord te vinden. Op die pagina stond dan weer informatie over andere parken en de daar aanwezige mogelijkheden. Beetje inspelen op de Hollandse mentaliteit om wat te willen winnen met prijsvragen, puzzels en loterijen, zeg maar. Maar het werd een groot succes, al was de uitvoering een behoorlijke inspanning. Dat was echter wel weer kenmerkend voor Impress: eigenlijk gingen innoveren en produceren altijd hand in hand bij ons. De klus voor CenterParcs is ook op die leest geschoeid. De klant gaf aan wat ze wilde en wij stelden daarop allerlei kritische vragen in plaats van direct ‘ja en amen’ zeggen en precies doen wat de klant zegt. Vervolgens kwamen we met een alternatief, één die volgens ons beter zou kunnen werken. De klant stelde zijn vertrouwen in onze ideeën – en ook ons enthousiasme, denk ik achteraf – met uiteindelijk het bereikte resultaat. Het is voor het succes van deze projecten wel belangrijk dat je een klik hebt met elkaar. Je moet vertrouwen hebben in wat je van elkaar mag verwachten. Het blijft een gezamenlijke inspanning.’

Database marketing

Met die actie voor CenterParcs werd direct de basis gelegd voor het principe van database marketing in combinatie met DM. ‘Bouw een database op met allerlei (vrijwillig ingevulde) gegevens van de klanten en je kunt er veel meer mee dan je denkt’, aldus Halkes. ‘De casus van CenterParcs legde wel de basis voor de innovatieve kracht waar we met Impress nu bekend om staan. Het mooie is, dat als je bereid bent risico’s te nemen en het gaat goed, je meteen een naam hebt. Dat genereert weer nieuwe opdrachten. Zo kon Impress snel doorgroeien na de klus voor CenterParcs. Een van de nieuwe opdrachten die ons verder op de kaart zette, was die voor KPN: een mailingactie naar 6,2 miljoen mensen! Ongehoord voor die tijd (1994). Daarvoor moesten we extra printcapaciteit inhuren. Capaciteit die uiteindelijk gewoon is blijven staan, want het ging helemaal los.’

Je wilt als klant kwaliteit en het vertrouwen dat je leverancier een échte partner is.

Klanten blijven lang klant

De manier waarop Impress in de markt staat en haar werk doet, zorgt ervoor dat klanten lang klant blijven. Halkes: ‘Het vertrouwen is groot en als je dan wat langer met elkaar samenwerkt, wordt dat alleen maar groter. Het gaat vaak om marketingtechnisch belangrijke opdrachten, dus die ga je ook niet zomaar elders onderbrengen voor een paar euro minder. Je wilt als klant kwaliteit en het vertrouwen dat je leverancier een échte partner is. Gelukkig vinden veel klanten dat vandaag de dag nog steeds van ons.’ Er zijn echter wel veranderingen gekomen. Halkes: ‘Verkopen op toegevoegde waarden heeft meer plaats gemaakt voor in-/verkoop op prijs. De vrijheid van leverancierskeuze bij de afdelingen Marketing & Communicatie is overgeheveld naar Procurement, althans bij de grotere organisaties. Het fenomeen tendering deed zijn intrede, waarin we vaak onze leveranciers van equipment (apparaten) tegenkomen. Een andere belemmerende factor was het feit dat die afdelingen Marketing & Communicatie zich vaak verscholen achter reclamebureaus en die waren wars van databases en een-op-een communicatie. Zij verdienden gewoon meer aan televisiecampagnes, fotoshoots etc. In die periode zijn ook de meer gespecialiseerde DM bureaus ontstaan.’

‘Impress is ook regelmatig ingeschakeld bij intensieve projecten met een groot afbreukrisico. Om een paar voorbeelden te noemen: de naams- en productwijziging van VSB naar Fortis, de kantoorherstructurering van ABN/Amro, de landelijke DM-campagnes voor de Rabobank, de omzetting van Postbank naar ING, Outsourcing van Menzis en Achmea. We hadden en hebben een goede en betrouwbare naamsbekendheid binnen de financials en zorgsector.

Maar in het verleden behaalde resultaten geven geen garanties voor de toekomst….. Het verschijnsel minder fysiek en meer digitaal is niet te stoppen en daarin moeten wij ook mee.’

Het draaide altijd al om kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid, maar dat is alleen maar toegenomen

Denk in kansen

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, ziet Halkes, ook al is hij niet meer dagelijks betrokken bij de operationele kant van Impress. ‘Het draaide altijd al om kwaliteit, vertrouwen en betrouwbaarheid, maar dat is alleen maar toegenomen. Nu zijn daar flexibiliteit en compliancy bij gekomen en moet je als dienstenaanbieder al die zaken ook nog eens kunnen aantonen. Dat is een van de redenen waarom Impress veel investeert in bijvoorbeeld certificering, in betrouwbare systemen en vooral in betrouwbare mensen die hetzelfde nastreven. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan nieuwe kansen voor Impress. Dat is de crux: denk niet in bedreigingen, maar in kansen. Verbeter voortdurend je kennis en draag die uit. Ook naar je klanten, want die zijn lang niet altijd op de hoogte van alles wat mogelijk is. Als je met een goede oplossing komt voor hun probleem, krijg je echt die kans wel om het te doen. Dan moet je echter die kennis en deskundigheid wel hebben én uitstralen: altijd voorop willen blijven lopen.’

Zo ook bijvoorbeeld in de flexibiliteit om kleinere klanten te kunnen bedienen. ‘Technologisch is het mogelijk en gaan we steeds meer naar 100 x 1 in plaats van 1 x 100’, aldus Halkes. ‘De klanten willen letterlijk 1-op-1 communiceren met hun klanten en daar moeten wij ze bij kunnen helpen.’

Focus houden op waar je voor staat

Er schuilt echter ook een addertje onder het gras als je altijd maar mee wilt blijven doen met alle ontwikkelingen: je kunt jezelf voorbij hollen. ‘We zijn ook weleens gestopt met bepaalde ontwikkelingen, omdat we merkten dat specialisten daar gewoon beter in waren. Dan kun je beter proberen op dat specifieke gebied samen te werken, dan zelf proberen bij te blijven en in de subtop eindigen. Alleen de top is goed genoeg. Focus houden op waar je voor staat is daarom net zo belangrijk als blijven innoveren. Het lijkt alsof die twee zaken op gespannen voet staan, maar als je het goed beziet, is dat juist niet het geval. Creatief is goed, maar we hebben wel een productiebedrijf. We willen en moeten onze klanten op maat bedienen, want zij willen hún klanten niet lastigvallen met onnodige informatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat we in de afgelopen jaren steeds meer opgeschoven zijn van Direct Mail naar Crossmedia en Transactiemail. Dat ligt dan meteen een stuk gevoeliger qua type informatie, verwerking van persoonlijke gegevens, de impact van privacywetgeving etc. Vandaar ook onze recente investeringen in een Data Privacy Officer en aanvullende certificeringen. Maar ook hebben we een periode gehad waarin we anti-cyclisch (dus tegen de stroom in) hebben geïnvesteerd in hardware en software om de nieuwe initiatieven als Transactiemail en Publimedia mogelijk te maken. Daarmee kunnen we ons blijvend van de rest onderscheiden. Impress heeft altijd voorop willen lopen en dat zal altijd zo blijven. Ook al ben ik er zelf steeds minder bij betrokken…’