Bedrijft u marketing op een ‘onderbuikgevoel’? Neemt u de verschillende marketing beslissingen nog steeds zonder een cijfermatige onderbouwing? Of werkt u al met data maar zijn de databases niet up-to-date of zelfs niet aan elkaar gekoppeld?

Met de inzet van een Data Management Platform (DMP), kunnen marketing beslissingen op basis van feiten worden genomen. Wij hebben de voordelen en valkuilen van het gebruik van een Data Management Platform voor u op een rij gezet.

Marketing bedrijven op basis van feiten

Als er iets is waar marketingmanagers van wakker liggen ’s nachts. Is het wel, het niet kunnen meten van de resultaten van de marketingactiviteiten. Maar sinds de komst van een DMP is hier verandering in gekomen.

Data Management Platform

De inzet van een Data Management Platform brengt veel voordelen met zich mee:

1. Overzicht in ROI

Met een DMP verkrijgt u inzicht in uw return on investment (ROI). Binnen een DMP is het eenvoudig om te zien wat het rendement op uw investeringen is. Zo is het meetbaar welke marketingcampagnes werken.

2. 360-Graden klantbeeld

Binnen een DMP worden er continu nieuwe inzichten verkregen in het klantgedrag en de behoeften van de klant, geheel geautomatiseerd. Dit levert een virtueel 360-graden klantbeeld op.

3. 1-op-1 Communicatie

U kunt 1-op-1 communiceren met klanten binnen uw doelgroep, en hier marketingcampagnes op afstemmen. Indien u over de juiste data beschikt.

4. Marketing automation

Een DMP zorgt voor marketing automation. Door het gebruik van een DMP kunnen vele processen geautomatiseerd worden. Er kan snel gereageerd worden op veranderingen of nieuwe ontwikkelingen.

5. Toekomstig klantgedrag voorspellen

Door data en klantgedrag uit het verleden te analyseren vanuit een DMP, kunt u in grote mate het toekomstige klantgedrag voorspellen.

Door de inzet van een Data Management Platform kunnen marketingmanagers eindelijk bewijzen op basis van feiten hoe de inspanningen van de verschillende marketingcampagnes, zowel de inkomsten als de loyaliteit van de bestaande klanten verhogen.

Welke valkuilen gaan er schuil achter een Data Management Platform?
Om een Data Management Platform succesvol te kunnen toepassen zijn de volgende punten van belang binnen uw organisatie:

 • Dataregistratie
 • Integreren van data
 • Analyseren van data

De data wordt geregistreerd door zowel in- als externe bronnen. Het verzamelen van data is afhankelijk van wat de organisatie wilt gaan onderzoeken.

Maar let op! Er zijn verschillende valkuilen aanwezig voor het verzamelen van data en het gebruik van een Data Management Platform:

1. Data verzamelen zonder doel

Als u data verzamelt binnen uw DMP zonder doel, is de kans groot dat de verkeerde data verzameld wordt.

2. Data privacy

U moet waken voor het belang van privacy tijdens het verzamelen van data. Dit kan zelfs leiden tot boetes!

3. Lange termijn resultaat

U zal geduld moeten hebben met het gebruik van een DMP: ‘Good things take time’. De focus moet liggen op de lange termijn met het gebruik van een DMP: ongeveer 2 tot 3 jaar, afhankelijk van de snelheid waarmee uw organisatie data registreert.

Op de korte termijn hoeft u geen verbazingwekkende resultaten te verwachten. Daarnaast is het inzetten van een DMP een continu proces gedurende de jaren.

4. Datasilo’s

Met het ontstaan van datasilo’s worden de datagegevens per afdeling apart geregistreerd, er is geen centrale database aanwezig. Hierdoor kunnen inzichten van de verschillende afdelingen binnen een bedrijf langs elkaar lopen. Probeer daarom alle data zo goed mogelijk te laten aansluiten op de DMP.

5. Houdbaarheidsdatum

Bepaalde type klantdata kan al snel niet meer up-to-date zijn binnen een DMP, dit kunnen de analyses en de uiteindelijke onderzoekresultaten beïnvloeden.

Hoe past u een Data Management Platform succesvol toe?

Om een DMP succesvol te laten functioneren binnen de organisatie, is het van belang dat de organisatie in kaart brengt met welk geformuleerd doel er data verzameld wordt.

Wat wil de organisatie gaan onderzoeken? Zo kan er data verzameld worden van: klanten, prospects of de markt zelf. Daarnaast zijn er meerdere kanalen beschikbaar om deze data te genereren. Denk aan:

 • Google Analytics
 • Social media-analyses
 • NAW-gegevens
 • Cookies
 • Adresbestanden inkopen
 • Excel files van verschillende afdelingen
 • CRM & ERP systemen
 • Transactie data
 • Online enquêtes
 • Contact met klantenservice
 • Markt en sectorinformatie

Indien alles volledig in één DMP geïntegreerd is, kunnen er analyses worden uitgevoerd. Op basis van de data analyses kunnen er meer effectieve en gerichtere (1-op-1) marketingcampagnes op touw worden gezet, wat tot succesvollere resultaten zal leiden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dataregistratie of de inzet van een Data Management Platform (DMP) voor uw organisatie? Neem dan – geheel vrijblijvend – contact met ons op.