“Kwaliteitsverbetering, efficiëncyslag en een betrokken patiënt”, zo omschrijft Certe de veranderde werkwijze rondom de bloedafname en -analyse voor patiënten van Trombosedienst Certe. Binnen deze digitalisering staan de vingerprik-app en het middlewareplatform van Impress – 4DMS centraal.

Klant: Certe Medische Diagnostiek en Advies

Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste-, tweede- en derdelijnsgezondheidszorg. Zij leveren hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun patiënten. Naast diverse andere services in de regio Noord Nederland verzorgt Certe Trombosedienst de bloedafname van Trombosedienstpatiënten op spreekuurlocaties en aan huis.

Partner: Roche Diagnostiek

Als marktleider op het gebied van in-vitrodiagnostiek biedt Roche flexibele en betrouwbare totaaloplossingen voor de routinediagnostiek en labstolling op medische laboratoria, Point-of-Care en zelfmanagement begeleid door de zorgprofessional.

De uitdaging

In 2018 is Certe gestart met een project om het oude proces voor Trombosedienstpatiënten grootschalig te digitaliseren; van bloedafnames, transport van bloed, de analyses, doseeradviezen en het invoeren van alle gegevens in het patiëntendossier.

In de oude situatie kwamen bloedafname medewerkers op spreekuurlocaties en bij Trombosedienstpatiënten aan huis bloed afnemen. Dit bloed werd vervolgens door logistiekmedewerkers naar het laboratorium gebracht. De formulieren werden handmatig door de back-office van Certe Trombosedienst ingevoerd in het doseerportaal. Zodra het laboratorium klaar was met de bloedanalyse werd de uitslag samen met aanvullende (medische) gegevens voorzien van een doseeradvies aan de patiënt. Dit hele proces van bloedafname tot doseeradvies nam gemiddeld 4 uur in beslag én was foutgevoelig met diverse momenten van overschrijven van aanvullende (medische) gegevens.

Om het (papieren) proces van bloedafname bij de Trombosedienst van Certe te stroomlijnen is aan Impress – 4DMS gevraagd om gezamenlijk een app hiervoor te ontwikkelen. Middels een vingerprik bij de patiënt met het zelfmeetapparaat CoaguChek Pro II van Roche, is er direct een INR-uitslag (antistollingswaarde in het bloed) bekend. Deze uitslag wordt middels een QR-code ingelezen in de app. Samen met aanvullende (medische) gegevens wordt de uitslag gestuurd naar het doseerportaal. Andersom moeten in de app ook patiëntgegevens en het dossier te bekijken zijn. Dit alles volgens de hoogste standaard op het gebied van patiëntengegevensbeveiliging, waaronder NEN7510 en ISO27001. Eén van de voornaamste redenen waarom Certe heeft gekozen voor Impress – 4DMS.

Trombosedienst Certe in het noorden kiest voor ontwikkeling vingerprik-app samen met Impress – 4DMS

De oplossing

Impress – 4DMS heeft een ‘Vingerprik-app’ ontwikkeld waarbij INR-waarden (meetresultaten uit afgenomen bloed) en aanvullende (medische) gegevens naar het doseerportaal worden verzonden aan de hand van tweeweg-communicatie via het speciaal voor dit proces ingerichte middlewareplatform van Impress – 4DMS. Het doel van het “vingerprik” project is het overzetten van de reguliere Trombosedienstpatiënten op een capillaire afname en het verwerken van deze gegevens in de vingerprik-app. De koppeling met de CoaguChek vindt plaats o.b.v. een QR code waarin de gemeten INR-waarden worden opgenomen en aanvullende (medische) gegevens worden toegevoegd.

De app is zeer intuïtief opgebouwd en daardoor erg gebruiksvriendelijk. Daarnaast is het volgens de meest actuele appdevelopment eisen ontwikkeld en doorgetest voor het Androidplatform, waar expliciet rekening is gehouden voor een toekomstige uitrol op Apple’s iOS.

Het resultaat

De met een 7,5 door gebruikers gewaarde vingerprik-app die Impress – 4DMS voor Certe heeft ontwikkeld, draagt bij aan een aantal belangrijke uitkomsten:

  1. Tijdsbesparing: Per patiënt is er een tijdsbesparing gerealiseerd tussen bloedafname en doseeradvies van 4 uur in de oude situatie naar 10 minuten in de nieuwe.
  2. Er is geen transport meer nodig van bloedbuisjes tussen afname en laboratorium. Datzelfde geldt voor het transport van de formulieren.
  3. Een verlichting van de administratieve druk door het niet in te hoeven voeren van aanvullende (medische) gegevens, met als gevolg eliminiatie van overschrijffouten.
  4. Er is een significante toename van het aantal doorgegeven mededelingen van Trombosedienstpatiënten die relevant kunnen zijn voor het af te geven doseeradvies. Dit was vooraf niet voorzien bij het geven van de opdracht, maar de gebruiksvriendelijkheid van de vingerprik-app stelt de medewerkers Bloedafname in staat om de juiste informatie op te halen bij de patiënt. Hierdoor voelt de patiënt zich meer betrokken, wat de gezondheid van de patiënt ten goede komt.