Stichting Nationaal Fonds het Gehandicapte Kind (Stinafo) heeft Impress – 4DMS gevraagd meer inzicht te bieden in hun klantendatabase, met als uiteindelijk doel de donateur echt centraal te kunnen zetten.

Impress – 4DMS heeft dit opgepakt door een klantendashboard te bouwen waarin naast algemene klantkenmerken zoals geslacht, leeftijdsgroepen en woonplaats, het RFM model is uitgewerkt. Vanuit de RFM analyse zijn vervolgens 7 loyaliteitsgroepen gedefinieerd.

Het resultaat is dat Stinafo nu inzichtelijk heeft wie hun donateurs zijn en wat hun mate van loyaliteit en daarmee hun waarde is. Door deze inzichten kan Stinafo gerichter en relevanter communiceren met hun donateurs en kunnen er efficiëntere campagnes gevoerd worden gericht op bepaalde doelgroepen. Dit levert een positieve bijdrage op de tevredenheid van de donateurs, hun donatiebereidheid en op het efficiënt benutten van het marketingbudget.