Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rotterdam.

De vraag

Via diverse voorlichtingsmomenten gedurende het schooljaar helpt Zadkine potentiële studenten bij het maken van een goede studiekeuze. Om deze doelgroep van extra informatie te voorzien en te begeleiden in het keuzeproces, wil Zadkine ook met deze doelgroep 1-op-1 communiceren via e-mail.

De oplossing

De oplossing bestaat uit drie onderdelen:

  • Offline inschrijving nieuwsbrief
    Potentiële studenten kunnen zich ook tijdens de Info- en Open dagen schriftelijk aanmelden voor de nieuwsbrief van Zadkine. De inschrijvers noteren hierbij hun opleidingsinteresse. 4DMS verwerkt deze inschrijvingen in de online database.
  • Online inschrijfformulier nieuwsbrief
    Op de website van Zadkine heeft 4DMS een microsite geplaatst. Via dit formulier kunnen potentiële studenten zich aanmelden voor Zadkine nieuws. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar de contactgegevens, maar ook naar de opleidingsinteresse voor segmentatiedoeleinden.
  • Nieuwsbrieven
    4DMS heeft de e-mailtemplate geschikt gemaakt voor de verschillende mobile devices. De nieuwsbriefabonnees zijn gesegmenteerd op basis van de opleidingsinteresse en het moment waarop de potentiële leerlingen zich hebben aangemeld. Maandelijks communiceert de school via e-mail met de studenten. Zadkine wordt door 4DMS ontzorgt in de opmaak en verzending van de e-mails. Met behulp van de rapportages wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden voor optimalisatie van de e-mailberichten.

Het resultaat

In twee maanden tijd is er een zeer hoog aantal nieuwsbriefinschrijvingen via het on- en offline kanaal gerealiseerd. Van de nieuwsbriefabonnees heeft 29%, binnen een periode van één maand, zich ingeschreven voor een opleiding bij Zadkine.

Katinka ten Have, Marketing & Communicatie:

“Door de samenwerking met 4DMS en de activiteiten die zij voor ons verzorgen kunnen wij onze potentiële studenten, naast onze huidige inspanningen, nog beter informeren en begeleiden in het maken van een goede studiekeuze.”