Marketing automation

Alle communicatie­kanalen, perfect gesynchroniseerd en volledig gepersonaliseerd.

Wie wil niet meer doen met minder? Als dan het resultaat is dat de kosten voor marketingcampagnes lager zijn, de opbrengsten hoger en processen beter, is de keuze snel gemaakt. Marketing automation maakt het mogelijk. Ook voor jouw organisatie. Met marketing automation stroomlijn je al je communicatiekanalen en realiseer je persoonlijke(r) klantcommunicatie.

Impress – 4DMS heeft jarenlange ervaring in het automatiseren van marketingactiviteiten en -processen. Wij weten hoe we bovenstaande doelstelling – meer voor minder – voor je kunnen realiseren. Je kunt bij ons al terecht voor het automatiseren van één campagne, maar als je wilt doen we dat ook voor jouw totale klantinteractiestrategie. We hebben hiervoor de nodige standaard marketinginstrumenten in huis, maar koppelen desgewenst ook specifieke softwarecomponenten voor het maximale effect.

Volledig geauto­matiseerde marketing

Marketing automation maakt gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen voor communicatie met (potentiële) klanten en begeleiding van die (potentiële) klanten op hun klantreis (customer journey). Dit gebeurt door klanten op het juiste moment, ingegeven door verschillende acties (triggers), specifieke informatie te sturen. Het doel is uiteraard om deze customer journey zo te sturen dat die uiteindelijk leidt tot aankoop en dus omzet (conversie) voor jouw organisatie.

Met marketing automation bereik je je klanten al in een eerder stadium binnen de customer journey. Hierdoor creëer je sneller een binding met de klant en dat vergroot de kans op een uiteindelijke aankoop (conversie). Marketing automation biedt jou een volledig geautomatiseerde marketing met meer grip, groter effect en betere resultaten.

Geïntegreerd in alle kanalen

Het groeiend gebruik van verschillende communicatiekanalen verandert ook hoe je communiceert met jouw klanten en hoe je jezelf in de markt zet. Jouw klanten verwachten een persoonlijke, relevante en interactieve benadering. Zij willen boodschappen ontvangen in het juiste formaat, op het juiste moment en via het kanaal van hun voorkeuren, met inhoud die is afgestemd op hun specifieke situatie en die niet generiek voor al jouw klanten is gemaakt. Dat vereist dat jouw boodschap is geïntegreerd in alle kanalen.

Impress – 4DMS is specialist en koppelt verschillende softwarecomponenten in zogenaamde ‘conversie-straatjes’ (de specifieke gewenste klantreizen). Voor elk van die klantreizen zet 4DMS dan de gewenste kanalen en marketinginstrumenten in binnen de marketing automation.

Grip en regie op de hele keten

Campagnes draaien slechts zelden via één bureau en leverancier. Daarom werken wij samen met jou als onze opdrachtgever én eventueel jouw bureau en leveranciers samen in een regieplatform: de Impress – 4DMS Marketing Cloud.

In dit platform distribueren we de data, richten we campagnes in en kan bijvoorbeeld een reclamebureau bestanden (tekst, beeld, video, audio etc.) uploaden. Dan beschikken we allemaal over dezelfde informatie (content) om de marketingcampagne effectief gestalte te geven en houden we grip op de hele keten.

Uitdagingen

  • Ik wil onze e-mailmarketing koppelen aan een externe database om gaandeweg geautomatiseerd verrijkte content aan te bieden
  • Ik heb nu WhatsApp en e-mailsoftware, maar deze werken totaal niet samen
  • Onze klantreis eindigt niet bij een aankoopformulier, maar vereist een getekend contract. Kunnen we dit proces niet automatiseren?

Onze marketing automation services

Impress – 4DMS zorgt ervoor dat de tijd tussen het toezeggen en het ontvangen van het contract zo kort mogelijk gehouden wordt.

Eneco