Woerden, 15 maart 2020 – De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus (COVID-19) volgen elkaar in rap tempo op en wij willen jou via deze weg informeren over de specifieke maatregelen die Impress – 4DMS heeft genomen. Aan de ene kant willen wij onze medewerkers, hun familie, collega’s, onze klanten en onze leveranciers beschermen tegen de gevolgen van deze epidemie, terwijl we de continuïteit van onze dienstverlening op peil willen houden. Hiervoor hebben wij begin deze week een Coronavirus-projectteam opgezet.

Algemeen directeur Joop Agterberg: “Wij willen onze klanten geruststellen dat we voldoende extra maatregelen hebben genomen. Door het thuiswerkadvies en het sluiten van scholen en opvang, zijn wij gedwongen een andere en vaak ook nieuwe wijze van werken aan te houden. Omdat wij al in een vroeg stadium voorbereidingen hebben getroffen kunnen we dit nu per direct inzetten. Met vertrouwen kunnen we dus stellen dat we alles in het werk stellen om de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening op het gewenste niveau te houden zoals onze klanten al vele jaren gewend zijn van ons. Er is geen enkele reden voor klanten om te twijfelen aan de dienstverlening van Impress – 4DMS”.

De belangrijkste maatregelen:

1. Thuiswerken

Medewerkers die niet noodzakelijkerwijze fysiek aanwezig moeten zijn krijgen de opdracht thuis te werken. Eind 2018 hebben wij een volledig nieuwe op cloud-technologie gebaseerde IT-infrastructuur gekregen waardoor dit zeer goed kan. Deze IT-infrastructuur is o.a. gebaseerd op kwaliteitsstandaarden op het gebied van centralisatie (Citrix), virtualisatie (VMware) en databeheer (SAN). Telefonisch blijven we op dezelfde wijze bereikbaar en onderling communiceren we via MS Teams.

2. Sociale contacten en klantafspraken

We hebben afgesproken dat alleen in uiterste noodzaak fysieke afspraken met klanten en leveranciers hebben. Afspraken worden verzet of op digitale wijze gevoerd. Daarnaast bezoeken wij vanuit onze functie geen evenementen meer.

3. Gespreid werken en op je afdeling blijven

Medewerkers die fysiek aanwezig moeten zijn in ons pand in Woerden werken zo veel als mogelijk gespreid over de dag, om het aantal contactmomenten met collega’s te minimaliseren. Daarnaast is afgesproken zo veel als mogelijk op je eigen afdeling te blijven en niet zinloos over andere afdelingen te lopen.

4. RIVM richtlijnen

Wij volgen het kabinetsbeleid en de RIVM-richtlijnen, waaronder:

  • Geen handen schudden
  • Afstand houden
  • Zeer regelmatig handen wassen en afdrogen met wegwerpdoekjes
  • Hoesten en niezen in de elleboog.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Wouter Strengholt (wstrengholt@impress-4dms.nl)