Impress heeft in haar beleid ruim aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij ondernemen met oog voor de maatschappij en met aandacht voor de juiste balans tussen de belangen van het bedrijf, het milieu, onze omgeving en ons personeel.

Omgeving

Wij zijn trots op ons samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening FermWerk in Woerden. Al jarenlang besteden wij passend handmatig werk uit aan hen, waarmee we een bijdrage leveren aan een beter gevoel van eigenwaarde voor deze mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in deze regio. Ook geven we gezamenlijk invulling aan de Participatiewet door te onderzoeken of mensen met een ziekte of handicap tewerkgesteld kunnen worden bij Impress.

Milieu

Energie

Ons bedrijfspand op Edisonweg 10 in Woerden voldoet aan de laatste milieu-eisen. Er zijn talloze energiebesparende oplossingen in het bedrijfspand te vinden, waaronder speciale dakbedekking met hoge isolatienormen en geïntegreerde lichtplaten voor het doorlaten van natuurlijk licht. Ook wordt warmte van de machines in de productiehallen geblazen om de stookkosten te verminderen. Er zijn energiearme verwarmingsplaten en meerdere HR-verwarmingsketels om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de warmtebronnen in de diverse ruimtes. In de kantoren is gekozen voor energiearme verlichtingselementen en in de productiehal is een vloer gelegd van uit rubber en elektriciteitsbedrading gerecyclede vloertegels. De in 2015 aangeschafte hybride elektrische auto’s vallen in milieuklasse A en beperken de CO2-uitstoot. Bij de aanschaf van nieuwe printers in 2015 is bij de selectie rekening gehouden met het reduceren van het energieverbruik (-40%). Ook bij de aanschaf van componenten voor ons datacenter en automatisering speelt energiebesparing en duurzaamheid een voorname rol.

Besparen en recyclen

Impress heeft in haar productie aandacht voor het optimaal benutten van materialen en grondstoffen. Dankzij op onze geoptimaliseerde productieprocessen, geïmplementeerd conform ISO 9001 (sinds 2007), zijn we in staat om efficiënt te produceren en beperken we verspilling van materialen en grondstoffen tot het minimum. Alle afvalstoffen worden bij Impress gescheiden verwerkt. Daarvoor hebben we contracten met twee externe gecertificeerde milieubedrijven die het papier, plastic, hout en metaal recyclen. Ook worden tonerrestanten en printeronderdelen door de leveranciers teruggenomen om gerecycled te worden. Bij Impress is ook het PostNL Businesspoint Woerden gevestigd, waarmee wij inzamelpunt zijn van Stichting Aap. Bezoekers kunnen hier hun lege cartridges en gebruikte mobiele telefoons inleveren, waarna deze gerecycled worden door Eeko.

Grondstoffen

We zijn ons ook bewust van onze ketenverantwoordelijkheid, wat zich vertaalt in het beoordelen van onze leveranciers met betrekking tot milieuaspecten. Bij het inkopen van papier wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van een FSC-keurmerk, wat betekent dat het product vervaardigd is met hout afkomstig uit goed beheerde bossen.

Impress is door Stichting Milieukeurmerk Post gecertificeerd als leverancier voor het milieuvriendelijker maken van de productie en verzending van postzendingen. Ook compenseren wij de CO2-uitstoot van post die we met PostNL verzenden.

Personeel

Impress heeft veel aandacht voor het menselijke aspect van ondernemen. Wij willen dat onze medewerkers beloond worden conform maatschappelijke normen. Onze minimumlonen zijn hoger dan de wettelijke normen en wij hanteren de wettelijke eisen met betrekking tot maximale werktijden (per week maximaal 48 uur, inclusief overwerk). Binnen de organisatie proberen wij een diversiteitsbeleid ten aanzien van vrouwen en etnische minderheden te hanteren.

Het personeelsbeleid stelt het collectief belang boven het individueel belang. ‘Zorg voor elkaar’, betekent verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. Het relatief grote aandeel medewerkers die langer dan 5 jaar in dienst zijn, typeert de familiecultuur binnen ons bedrijf. Naast onze eigen personeelsfunctionaris hebben wij een externe vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen in geval van problemen in de werkrelatie. Ieder kwartaal vindt er een personeelsbijeenkomst plaats waarbij de directie uitleg geeft over de gang van zaken in de breedste zin des woords. Alle aspecten met betrekking tot de bedrijfsvoering komen aan de orde en alle medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ook krijgt men volop de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen, mede door actieve kennisdeling via de Impress Business School.

Innovatie

Impress is trendsetter in plaats van trendvolger. We zoeken continu naar verbeteringen om onze eigen processen en die van onze klanten te optimaliseren. De basis hiervoor wordt gelegd door onze afdeling R&D (8 FTE) en hiermee hebben wij op het gebied van automatisering een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van onze concurrenten weten te realiseren. We zijn hierdoor in staat om onze productieprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten en onze klanten optimaal van dienst te zijn. We waarborgen de veiligheid van informatie met ons Information Security Management System conform de normen van ISO 27001, NEN 7510 en ISAE3402.

Via innovatieve oplossingen, waaronder SmartPrinting en Printing on Demand, zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers de productie en verzending van hun printwerk via een geautomatiseerd proces kunnen uitbesteden. Dit maakt het hebben van eigen printers voor ondernemingen overbodig en ook zorgt dit ervoor dat er minder voorraden (papier, enveloppen, etc.) nodig zijn. Hiermee stellen we ook onze opdrachtgevers in staat om milieuvervuiling te voorkomen met besparingen op energieverbruik en transport. Ook lopen we voorop in de ontwikkelingen rondom digitale communicatie. Hiermee maken we voor onze opdrachtgevers de transitie van fysieke naar digitale communicatie toegankelijk, waarbij zij in de regie blijven over hun processen, data en communicatie. Dit zorgt voor een toename van een meer duurzame manier van communiceren.