Ik heb veel data tot mijn beschikking, maar hoe haal ik daar de juiste informatie uit die mijn bedrijf verder kan helpen?

Data analyseren, bevindingen rapporteren en advies geven over mogelijke vervolgstappen

Data alleen zegt niet zo veel: het gaat om de verbanden, de relaties tussen al die verschillende gegevens die data al dan niet waardevol maken. Om die verbanden te ontdekken, is een goede data analyse noodzakelijk. Zo’n analyse leidt tot inzichten in de verbanden en patronen binnen die data en geven je bovendien meer en dieper inzicht in het gedrag van je klanten.

Inzichten in wat je klant beweegt en welke stappen hij zet alvorens tot actie over te gaan, laat jou precies zien welke klantreis hij doormaakt (customer journey). Die kennis helpt je verder bij het doorgronden van wat je klant eigenlijk precies wil. Daar kun je dan vervolgens op anticiperen met gerichte marketingacties (targeting) voor specifieke groepen (audiences). Je neemt beslissingen op basis van kennis uit de harde feiten en niet op basis van een (onderbuik)gevoel.

Met een beter inzicht in de klantgegevens en het -gedrag kun je ook je marketingbudget beter besteden. Onnodige kosten en generieke boodschappen behoren tot het verleden. Je kunt je heel gericht wenden tot geselecteerde doelgroepen. Dat geeft een beter rendement (ROI) en leidt tot lagere kosten. De klant merkt bovendien dat je begrijpt wat hij zoekt en zal dat waarderen (customer experience). Die waardering leidt ertoe dat hij klant blijft. Hij heeft immers geen reden om weg te gaan (customer loyalty).

Lees het whitepaper:
“Klanten segmenteren aan de hand van het RFM model.”

Een eerste stap om meer gericht te communiceren en de klant beter te bedienen is het overstappen van bulk messaging naar doelgroep communicatie. Het RFM model kan hierbij helpen.

Ontdek verbanden

Impress – 4DMS helpt je meer en waardevolle informatie uit je klantdata te halen en verbanden te ontdekken. Die verbanden kun je effectief gebruiken bij het opstellen van nieuwe (marketing)acties: wat kun je doen om indruk te maken en op te vallen in jouw markt en zo meer omzet voor je bedrijf te genereren?

Beslissingen baseren op feiten

Als je op de juiste manier anticipeert op de conclusies uit je actuele, volledige en kwalitatief hoogwaardige klantdata, ben je in staat beter onderbouwde (management)beslissingen te nemen. Die beslissingen zijn gebaseerd op harde feiten en niet op gevoel.

Kostenbesparing

Actuele en volledige klantdata bieden je de kans om gerichtere en effectievere acties te doen met beter resultaat en daardoor een beter besteed marketingbudget. Je kunt op het goede moment met de klant communiceren op basis van actuele en voor hem relevante informatie. Dat bespaart kosten en het rendement (ROI) stijgt.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?

Neem contact op met onze marketingspecialisten en we gaan een kop koffie drinken!

Wij hebben ervaren data-analisten in huis die ook meer inzichten in jouw klantdata kunnen geven. Zij adviseren je graag en helpen je om nieuwe kansen te ontdekken en die te benutten.

Actuele (realtime) inzichten over de ontwikkelingen binnen jouw organisatie en het gedrag van je klanten helpen je de juiste keuzes te maken.

Toepassingen

  • (Ad hoc) analyses maken op basis van jouw klantdata
  • Overzichten (dashboards) en rapportages doorgronden en kansen signaleren
  • Advies over de noodzakelijke stappen in je organisatie om naar het volgende niveau te komen

Volledige ontzorging

Impress – 4DMS helpt waardevolle gegevens in jouw klantendatabase beter te benutten. Dat maakt betere beslissingen mogelijk en brengt de communicatie met je klanten op een hoger, persoonlijker en voor je klant relevanter niveau. Goed besteed marketingbudget heeft een positief effect op je uitgaven en het rendement (ROI) van je marketingacties.

Meer informatie?

Benieuwd hoe Impress – 4DMS jou kan helpen om ook meer waarde uit jou klantendatabase te halen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!