Voldoen aan wet- en regelgeving

 

Controleerbaarheid en betrouwbaarheid belangrijke pijlers voor gezonde business

door | 25 juli 2019

Veiligheid, vertrouwelijkheid, wet- en regelgeving en vooral: controleerbare betrouwbaarheid. Daar draait het om vandaag de dag. In een wereld die alleen maar draait om data, is het cruciaal dat je daar op een goede manier mee omgaat. Niet alleen voor je klanten, maar ook voor jezelf. En niet alleen om je eigen bedrijfsprocessen goed te kunnen managen, maar eigenlijk meer nog om je klant de zekerheid te geven dat zijn opdracht – en daarmee alle bijbehorende gegevens – in goede en vertrouwde handen zijn. IT-beheer en Information Security gaan daarbij hand in hand: de een kan niet zonder de ander. In dit geval Mark Vendrik en Wouter Strengholt.

Lees verder

Financial communications

door | 14 januari 2019

Organisaties die van oudsher hun fysieke documentlogistiek in eigen huis deden op printafdelingen en postkamers, overwegen outsourcing door de dalende fysieke volumes. Er zijn meerdere redenen om (digitale) facturatie uit te besteden. Door dit proces te outsourcen, kan je je volledig richten op jouw core business. Het bespaart organisaties op kosten en investeringen en het is niet langer nodig de kennis intern te borgen.

Transactionele communicatie omvat het veilig produceren en versturen van administratieve en financiële documenten als facturen, polissen, jaaroverzichten of salarisstrookjes. Dit kan zowel in print als digitaal.

Lees verder

Single Customer View essentieel voor succesvolle langere Customer Lifecycle

door | 20 september 2018

In de eerste blog hebben we aangegeven hoe je de customer lifecycle oprekt en daarmee de klantwaarde (Customer Lifetime Value) vergroot. Er zijn meerdere factoren die dat proces beïnvloeden. De belangrijkste is wellicht de hoeveelheid, de kwaliteit en de beschikbaarheid van klantdata. Om te komen tot een eenduidig beeld van de klant moeten de klantgegevens […]

Lees verder

7 uitdagingen in datamanagement om te komen tot betere datakwaliteit

door | 13 maart 2018

Data is het nieuwe goud, je hoort en leest het overal, maar hoe ben je in staat om dat goud te ‘delven’? Het valt voor veel organisaties namelijk nog niet mee om echt toegevoegde waarde uit hun data te halen: dit zijn de uitdagingen in datamanagement.

Lees verder

Holistische benadering levert succesvol gebruik (en beheer) big data

door | 1 maart 2018

Holger Wandt (Quadient) over de complexiteit van het koppelen van verschillende databronnen in een “Big Data”-omgeving.

Lees verder

Versterkte rechten voor eigenaar van persoonsgegevens dankzij GDPR

door | 20 februari 2018

Nieuwe privacywetgeving stelt álle belangen veilig. Er is sinds de zomer van 2016 al een en ander veranderd op het gebied van privacywetgeving: vanaf juni 2016 is namelijk op Europees niveau de General Data Protection Regulation (GDPR) in gang gezet om de individuele eigenaar van persoonsgegevens meer bescherming te bieden. In Nederland is deze wetgeving […]

Lees verder

Aan de slag met een Single Customer View

door | 20 februari 2018

Door strengere wet- en regelgeving op het gebied van privacy en allerlei bijkomende eisen als het gaat om de (controle van de) betrouwbaarheid van zowel klant (Customer Due diligence, oftewel ‘Ken je Klant’) als leverancier, wordt het steeds lastiger om je klant te leren kennen. We willen graag alles weten van onze klanten en proberen […]

Lees verder

GDPR is dé kans om relatie met klant naar hoger niveau te tillen

door | 31 januari 2018

GDPR is dé kans om orde op zaken te stellen, om te leren goed om te gaan met gevoelige (klant)gegevens en relevante informatie in het algemeen en zo de klantrelatie naar een hoger niveau te tillen.

Lees verder

Data privacy

door | 18 januari 2018

Dagelijks verwerkt Impress – 4DMS informatie voor onze klanten. Als professionele partner en dienstverlener zijn we ons als medewerkers en directie zeer bewust van de verantwoordelijkheden en risico’s die horen bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze informatie moeten én willen wij vertrouwelijk behandelen. Wij willen een hoog beveiligingsniveau kunnen garanderen zodat onze klanten hun informatie met een gerust hart aan ons kunnen toevertrouwen. De risico’s worden periodiek geïnventariseerd en hieruit volgen adequate mitigerende maatregelen.

Lees verder

Nieuwe GDPR privacywetgeving biedt juist grote kansen!

door | 19 oktober 2017

In 5 stappen willen we duidelijk maken dat de GDPR ook uw business juist kan optimaliseren. Die stappen hangen allemaal met elkaar en met de (verbeterde) kwaliteit van uw data samen.

Lees verder

GDPR; Waarmee moet u rekening houden?

door | 17 augustus 2017

Sinds de zomer van 2016 is op Europees niveau de General Data Protection Regulation (GDPR) in gang gezet om de individuele eigenaar van persoonsgegevens meer bescherming te bieden. In Nederland is deze wetgeving bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is feitelijk de opvolger van de wet Bescherming Persoonsgegevens. De wet Meldplicht Datalekken is […]

Lees verder

Verschillen ISAE3402 en ISO27001

door | 11 mei 2017

Wat zijn de verschillen tussen ISAE3402 en ISO27001? ISO27001 is een security standaard, in deze standaard zijn richtlijnen (‘best practices’) opgenomen voor informatiebeveiliging van een organisatie. ISAE3402 is een audit standaard voor rapportage over uitbestede processen.

Lees verder